ارائه خدمات مشاوره تخصصی تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات :
ارائه مشاوره های تخصصی تعالی سازمانی ( جایزه ملی تعالی سازمانی ، جایزه ملی تعالی و پیشرفت )
( EFQM2013 , EFQM 2020 , مدل 1400 ) شامل :

 آموزش و سازماندهی
برگزاری جلسات تخصصی Focus Groups
تعریف و تعیین کارگروه های مربوطه Teamworks
 فرآیند خود ارزیابی
 تعیین پروژه ها و برنامه های بهبود و الویت بندی و برنامه ریزی جهت اجرا
 نظارت بر تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
 ارزیابی و کنترل پروژه ها و برنامه های بهبود

سوابق تخصصی و اجرایی اینجانب در زمینه تعالی سازمانی :
مشاور تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی و پیشرفت
ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی مورد تایید سازمان مدیریت صنعتی
مدیر تعالی سازمانی در شرکت و کارخانه بزرگ و معتبر پذیرفته شده در بورس

دارای گواهینامه دوره خودارزیابی و مدل تعالی سازمانی EFQM  از توف نوردTUV NORD ایران آلمان
دارای گواهینامه دوره تشریح مدل تعالی سازمانی 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه دوره تربیت ارزیاب تعالی سازمانی مدل 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملی تعالی سازمانی مدل 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

مفهوم مدل تعالی سازمانی :
سازمان ها فارق از بخش ، اندازه ، ساختار یا سطح بلوغ ، برای نیل به موفقیت نیاز دارند تا چارچوب مدیریتی مناسبی برقرار کنند .
 مدل تعالی سازمانی یک چارچوب کاربردی و غیر تجویزی است که سازمان ها را قادر می سازد :
ارزیابی کنند که در چه نقطه ای از مسیر تعالی قرار دارند ، به آنها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و شکاف های بالقوه مرتبط با چشم انداز و ماموریت بیان شده خود را درک نمایند
زبان و روش تفکر مشترکی را در مورد سازمان بوجود آورند تا انتقال اثربخش ایده ها در درون و بیرون سازمان را تسهیل نمایند
ابتکارات موجود و برنامه ریزی شده را یکپارچه نموده ، دوباره کاری ها را حذف و شکاف ها را شناسایی نمایند ، همچنین ساختار پایه ای را ، برای نظام مدیریت سازمان خود فراهم سازند
اگر چه ابزارها و فنون مدیریتی بی شماری وجود دارند که توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و لیکن مدل تعالی سازمانی یک نمای کل نگر از سازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جورشده و همدیگر را تکمیل می کنند ، استفاده می شود .
بنابر این مدل تعالی سازمانی بسته به نیازها و کارکرد هر سازمان می تواند در پیوند با هر تعدادی از این ابزارها به عنوان یک چارچوب فراگیر برای ایجاد تعالی پایدار ، به کار گرفته شود 
سازمان های متعالی به سطوح برتری از عملکرد دست یافته و آن را حفظ می کنند ، به گونه ای که انتظارات تمامی ذینفعان خود را محقق ساخته و یا از آن فراتر می روند .
همه سازمان ها تلاش می کنند تا موفق شوند ، برخی شکست می خورند ، برخی دیگر در دوره هایی به موفقیت می رسند اما سرانجام از نظرها محو می شوند و تنها تعداد اندکی از آنها به موفقیت پایدار دست یافته و به تحسین و احترام شایسته ای می رسند.
مدل تعالی سازمانی برای به رسمیت شناختن و ترویج موفقیت پایدار ایجاد شده و رهنمودهایی را برای سازمان هایی که به دنبال کسب موفقیت پایدار هستند ، ارائه می نماید .
Home Page تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای آیت الله کاشانی - بعد از بانک مسکن - ساختمان نگین صادقیه - پلاک ٨٠ - طبقه ٥ - واحد ٦
Home Page  ٠٩١٢٨٢١١٣٤٧ - ٤٤٠١٤٢٧٣
Home Page  Info@mohammadfarrokhi.com
ورود به پرتال
Copyright 2016 © mohammadfarrokhi.com