شرح سوابق تحصیلی و شغلی و مشاوره و آموزشی و نیز گواهینامه های اینجانب محمد فرخی :

عضو مشاورین بانک اطلاعات مشاورین صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
دارای گواهینامه مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000 : 2018 از توف نورد ایران آلمان TUV NORD
دارای گواهینامه دوره خودارزیابی و مدل تعالی سازمانی EFQM  از توف نوردTUV NORD ایران آلمان
دارای گواهینامه دوره تشریح مدل تعالی سازمانی 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه دوره تربیت ارزیاب تعالی سازمانی مدل 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملی تعالی سازمانی مدل 1400 از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه ممیزی داخلی ISO 9001 : 2015  از SGS
دارای گواهینامه دوره سرممیزی ISO 9001 : 2015  از  SGS  CQI / IRCA  LONDON
دارای گواهینامه مطالعات امکان سنجی و تهیه و تنظیم و تدوین طرح های توجیهی Feasibility Study و دوره آموزشی نرم افزار کامفار Comfar سطح پیشرفته از مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 
دارای گواهینامه دوره جامع مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK از مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دارای گواهینامه نرم افزار کنترل پروژه MS-Project از سازمان مدیریت صنعتی
 


سوابق شغلی اینجانب ( 35 سال ) در زمینه های صنایع و مدیریتی و مشاوره ای در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات : 
 سرممیز ایزو در شرکت و CB معتبر صادر کننده انواع گواهینامه های ایزو ( شرکت مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و صندوق نوآوری و شکوفایی )
مدرس و مشاور در زمینه ها و حوزه های تخصصی مدیریت و کسب و کار و صنایع و انواع طرح و پروژه و ایزو ISO سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و تعالی سازمانی ( جایزه ملی تعالی سازمانی ، جایزه ملی تعالی و پیشرفت )
ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی مورد تایید سازمان مدیریت صنعتی
مشاور ایزو ISO در شرکت ها و سازمان های متقاضی اخذ انواع گواهینامه ایزو
مشاور تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی و پیشرفت
مدیر مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک و مدیر تضمین کیفیت QA و مدیر تعالی سازمانی در شرکت و کارخانه بزرگ و معتبر پذیرفته شده در بورس
عضو مشاورین بانک اطلاعات مشاورین صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
نماینده و مشاور شرکتهای عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
مشاور صنعتی در شهرکهای صنعتی
دفتر مشاوره صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد ( واقع در ساختمان مدیریت شهرک )
مهندس طرح و برنامه در اداره مهندسی صنایع و حسابرس داخلی در شرکت و کارخانه بزرگ و معتبر پذیرفته شده در بورس
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مدرس دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی و تدریس اینجانب :
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
مدرس مراکز مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
مدرس دانشگاه پیام نور تهران
مدرس حوزه های مدیریت و کسب و کار و صنایع و پروژه و ایزو و تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات و سایر موسسات و مراکز آموزشی معتبر

سوابق تخصصی و اجرایی اینجانب در زمینه تعالی سازمانی :
مشاور تعالی سازمانی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی و پیشرفت
ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی مورد تایید سازمان مدیریت صنعتی
مدیر تعالی سازمانی در شرکت و کارخانه بزرگ و معتبر پذیرفته شده در بورس 

ارائه خدمات مشاوره تخصصی تعالی سازمانی ( جایزه ملی تعالی سازمانی ، جایزه ملی تعالی و پیشرفت )
( EFQM2013 , EFQM 2020 , مدل 1400 ) شامل 
:
  آموزش و سازماندهی
برگزاری جلسات تخصصی Focus Groups
تعریف و تعیین کارگروه های مربوطه Teamworks
 فرآیند خود ارزیابی
 تعیین پروژه ها و برنامه های بهبود و الویت بندی و برنامه ریزی جهت اجرا
 نظارت بر تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
 ارزیابی و کنترل پروژه ها و برنامه های بهبود

سوابق تخصصی و اجرایی اینجانب در زمینه ایزو ISO :
سرممیز ایزو در شرکت و CB معتبر صادر کننده انواع گواهینامه های ایزو  ( شرکت مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و صندوق نوآوری و شکوفایی )
مشاور ایزو ISO در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات متقاضی اخذ انواع گواهینامه ایزو
مدیر تضمین کیفیت QA در شرکت و کارخانه بزرگ و معتبر پذیرفته شده در بورس

ارائه خدمات مشاوره تخصصی ایزو از طرح ریزی و برنامه ریزی سیستم  تا پیاده سازی و اجرا و انجام ممیزی نهایی و رفع عدم انطباق ها جهت اخذ انواع گواهینامه های مربوطه ( معرفی جهت فرآیند صدور گواهینامه های معتبر و رجیستر شده ایزو به شرکت و CB معتبر صادر کننده انواع گواهینامه ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و صندوق نوآوری و شکوفایی )  گواهینامه های :

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015
استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 : 2015
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 : 2018

برگزاری وبینار آموزشی رایگان تکنیک های کاربردی رشد و ارتقاء و افزایش بهره وری در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات


سوابق تدریس اینجانب :
تدریس در مراکز مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
تدریس در دانشگاه پیام نور تهران
تدریس نرم افزار کامفار Comfar سطوح مقدماتی و پیشرفته در شرکت پتروشیمی مروارید واقع در منطقه عسلویه
تدریس نرم افزار کنترل پروژه Microsoft Project ( MSP ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فنی مهندسی تهران جنوب
تدریس اصول مدیریت کارخانه برگزاری از سوی دانشگاه بین المللی چابهار جهت مدیران شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان 
تدریس مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ( سینا کاشی )
تدریس الزمات استانداردهای سیستم های مدیریتی ایزو جهت تعدادی از شرکتها و سازمان ها و کارخانجات 
تدریس ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری ( مطالعات امکان سنجی ) جهت سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق ( ساتبا ) ( پژوهشگاه وزارت نیرو )
تدریس مطالعات امکان سنجی ( تدوین طرح توجیهی ) و تدریس نرم افزار کامفار سطح پیشرفته برگزاری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان خوزستان جهت شرکت های دانش بنیان
تدریس مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK برگزاری از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی جهت هلدینگ ایجاد محیط و شرکت های زیر مجموعه آن

  ارائه انواع دوره های آموزشی و مشاوره های تخصصی در زمینه های مدیریت و کسب و کار و صنایع و انواع طرح و پروژه و ایزو ISO سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و تعالی سازمانی (جایزه ملی تعالی سازمانی ، جایزه ملی تعالی و پیشرفت)

برگزاری و ارائه دوره های آموزشی تخصصی در شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات و موسسات و مراکز آموزشی در سراسر کشور به صورت حضوری و آنلاین
صدور گواهینامه های معتبر دوره های آموزشی توسط آکادمی آموزشی شرکت و CB مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و صندوق نوآوری و شکوفایی

 شرح و جزئیات کامل موارد مشاوره و تدریس و آموزش در بخش مشاوره های تخصصی و آموزش های سازمانی به تفصیل ذکر گردیده است


Home Page تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای آیت الله کاشانی - بعد از بانک مسکن - ساختمان نگین صادقیه - پلاک ٨٠ - طبقه ٥ - واحد ٦
Home Page  ٠٩١٢٨٢١١٣٤٧ - ٤٤٠١٤٢٧٣
Home Page  Info@mohammadfarrokhi.com
ورود به پرتال
Copyright 2016 © mohammadfarrokhi.com